PvmVersioKuvaus

10.5.20231.3.0Profiilinhallinnan arkistointi
Poistetaan reititykset profiilinhallinnan käyttöliittymään

18.4.20231.2.1Testikäyttöliittymän hotfix
Korjattiin React-bugi joka haittasi 3X10D-lomakkeen käyttöä

21.3.20231.2.0Tietoturvapäivitykset
Tekstihaun kieliversiot (beta)
Tekstisuosittelijan sisäisen käsittelyn päivityksiä suosittelujen järjestämiseen liittyen.
Palvelusuosittelun kieliversiot (beta):
Voit kokeilla palvelusuosittelua ruotsin ja englannin kielellä: https://auroraai.astest.suomi.fi/ui/localised/text-search

Huomioithan että kokeiluversiossa on hyödynnetty konekääntämistä, tekstin yksityiskohdissa voi olla virheitä.

7.2.20231.1.0Hyvinvointialueiden tuki aluerajauksessa
Rajapinnassa tuki hyvinvointialueilla hakemiselle, testikäyttöliittymässä aluerajaus hyvinvointialueilla.
Teknisten komponenttien päivityksiä, Suosittelijan aineistopäivitykset.21.12.20221.0.0AuroraAI suosittelijan ja AuroraAI-tilin ja profiilihallinnan tuotantoversio
Käyttöliittymäpäivityksiä, tietoturvaparannuksia, sovelluskehyksen kirjastopäivityksiä
Suositteluja voi rajata pelkkiin valtakunnallisiin palveluihin

13.11.2022

0.11.0

Suosittelujen järjestys käytön mukaanAuroraAI avoin lähdekoodi,
AuroraAI open source

Suosittelijan tarjoamat palvelusuosittelut voi järjestää suosittelijan mittaaman käytön mukaan. 
Käytön mukaan järjestäminen otetaan käyttöön uuden rerank-parametrin avulla.
Palveluiden järjestämiseen hyödynnetään XGBoost-päätöksentekopuu-algoritmia, lue tästä lisää sivulta:
Suosittelija - Syventävää tietoa

AuroraAI:n ydinkomponenttien avoin lähdekoodi on saatavilla GitHubissa.
AuroraAI-suosittelijan ja Profiilinhallinnan ratkaisuja voi näin tarkastella myös lähdekoodin tasolla.
Julkaistu lähdekoodi on lisensoitu MIT-lisenssillä.

Ohjelmistorajapinnan dokumentaatio (Swagger) löytyy täältä.

Tietoturva- ja sovellusympäristön versiopäivityksiä


02.11.2022

0.10.0

Julkiset vs. yksityiset-palvelurajaus

Tietoturvapäivityksiä

Palvelusuosittelijaa voi nyt rajata palveluiden rahoitusmallin mukaan. Palvelutietovarannossa kuvataan palvelun rahoitusmalli ja tämän pohjalta voidaan 
rajata palvelusuosittelua esimerkiksi vain julkisiin tai vain yksityisiin palveluihin.

Voit kokeilla rajausta testiympäristön kokeilukäyttöliittymässä: Tekstisuosittelu


Versiossa 0.10.0 tehtiin myös tietoturvapäivityksiä sovellusympäristön ja alustan kirjastoihin29.9.2022

0.9.0

AuroraAI-tili ja AuroraAI-profiilinhallinta

AuroraAI profiilin attribuuttien hallintarajapinta (Y-alustalla)

AuroraAI-tilien varmuuskopiontiratkaisu

AuroraAI-tilin kirjautumissivu julkaistu: Mikä on AuroraAI-verkko ja -tili? (auroraai.suomi.fi)


Käyttäjä voi perustaa itselleen AuroraAI-tilin. AuroraAI-tiliä käytetään kirjautumispalveluna jossa kertakirjautumisella pääsee kaikkiin AuroraAI-yhteensopiviin palveluihin.
AuroraAI-verkon sovellukset voivat integroida AuroraAI-tilikirjautumisen sovellukseensa ja käyttäjä voi jakaa AuroraAI-tilinsä avulla sovelluksissa tallentamiaan tietoja muille 
haluamilleen AuroraAI-verkon sovelluksille. 
Jaettujen tietokenttien (attribuuttien) avulla käyttäjä voi esim. jatkaa aloitettua asiointiprosessia toisessa sovelluksessa.


AuroraAI-profiilinhallinnassa käyttäjä voi muokata jaettujen tietokenttien näkyvyyttä verkon sovelluksille ja tarvittaessa poistaa kaikki jaetut tiedot. AuroraAI-käyttäjät eivät voi 
lukea toisten AuroraAI-tilien tietoja.
Lue lisää: AuroraAI-tili ja profiilinhallinta (wiki)


AuroraAI-tilin attribuutit on kuvattu DVV:n hallinnoimana Y-alustan tietomallina. Aineistot ovat luettavissa koneellisesti ja integrointia suunnittelevat sovellukset voivat
noutaa julkiset attribuuttien tiedot ja validoida tietotyypit suoraan julkista määrittelyä vasten. Myös AuroraAI-profiilinhallintapalvelu validoi attribuutit tästä tietomallista.


3X10D-suosittelijaan toteutettiin laskentamuutos, jonka avulla suosittelua voi "kaventaa" ja pyytää suosituksia vain haluttuihin 3X10D-attribuutteihin. 
Kun käyttämättä jäävät attribuutit korvaa arvolla 10, ei niitä painoteta enää uudessa laskentatavassa.29.6.2022

0.8.0

PTV-palvelukokonaisuudella rajaaminen

Basic-autentikoinnin poistaminen testityökalusta

PTV Palvelukokonaisuus on "palvelujoukko", jonka organisaatio voi koota omalle tililleen Suomi.Fi Palvelutietovarannossa (PTV). 
Suosittelurajapinnan kautta voi nyt rajata suosittelun organisaation itse kuvaaman PTV-palvelukokonaisuuden sisältämiin palveluihin. 
Tuloksena on palvelukokonaisuuden palvelukuvaukset AuroraAI-suosittelijan vakioformaatissa. 
Suodatinta on käytetty esimerkiksi palvelun avaussivun sisällön vakioimista varten.

PTV-palvelukuvauksen tunnisteeseen viitataan recommend_service-rajapinnan suodattimissa seuraavasti:
 "service_filters": {"service_collections": [ "744c4b61-fde5-4d23-a844-cee5728b9119" ]}


Suosittelijan koekäyttöliittymän autentikointi on nyt poistettu ja sivustolle pääsee suoraan ilman salasanaa.

UserInstructions - käyttäjän ohjekentän lisääminen suositeltujen palveluiden tietoihin

Muutettu PTV-palvelujen lataamista. Uusi käsittelytapa mahdollistaa nopeamman PTV-palvelutietojen päivityssyklin, ts. suositeltavat palvelut pysyvät nyt muutosten osalta entistä paremmin ajan tasalla.

Korjattu bugi, jonka seurauksena tiettyjä asiointikanavia ei palautettu osana suositeltuja palveluita.
31.5.2022

0.7.0

Palveluiden kohderyhmärajaus palvelusuosittelijoihin

Suositeltujen palveluiden laajemmat kuvaustiedot

Suositteluissa kohderyhmärajaus: 
- Kansalaiset - Yritykset - Viranomaiset


Palvelusuosittelujen kuvaustekstien laajennus 
- Uusi, laajempi kuvauskenttä "service_description" saatavilla. Aiemmin käytössä oli vain tiivistelmäkenttä
Lisätietoa suositteluviestistä: AuroraAI Core Components Swagger


Korjattu bugi: Aluerajauksessa tuli tietyissä tapauksissa mukaan kansallisen tason palveluita, vaikka ne oli rajattu suosittelupyynnössä pois.28.4.2022

0.6.0

Uusi aluerajaus palvelusuosittelijoihin

Palveluluokkarajain tekstisuosittelijaan

- Suositteluissa uusi aluerajaus
- Tuki usealle samanaikaiselle kuntakoodille
- tuki maakunta/sairaanhoitopiiritason palveluille
- tuki tuki koko maan kattaville (kansallisille) palveluille.
Huom. Suosittelupyynnön vanha kuntakenttä on korvautuu uudella kentällä. Tämä vaatii muutoksen varhaisempiin (ennen 28.4.) rajapintakyselyihin. 
Lisätietoa (tarkempi kohta "Aluerajaukset"). 

- Tekstisuosittelijaan lisätty palveluluokkarajaus,
- lisätietoa palveluluokalla rajaamisesta ja aineistosta on sivulla Palvelusuosittelijoiden rajauskentät

- Palveluiden kuvaukset
- laajennettu kuvaus: kuvauskenttä ("service_description") tarjoaa nyt palvelun täyden kuvaustekstin
- palvelukuvauksen tiivistelmälle on lisätty oma kenttä.

- Suodattimien tallentaminen esimerkkikyselynä:
- Käyttöliittymien kehittämisen helpottamiseksi palvelunomistaja voi tallentaa kokeilukäyttöliittymästä valitut suodatusarvot "esimerkkikyselyksi".
- Suodatinvalintojen siirtäminen helpottuu ja kehittäjäkumppani/omalle kehitystiimilleen (kuva alla)
- Suosittelijan kokeilukäyttöliittymä:
     - Palvelunomistajille ja kehittäjille on käytettävissä suosittelijan kokeilukäyttöliittymä (3x10D-suosittelija, Tekstisuosittelija, palvelusuodattimet)
- Voit pyytää käyttöoikeutta koekäyttöliittymään sähköpostilla auroraai@suomi.fi
- Kokeilupalvelu ei ole tarkoitettu loppukäyttäjien käyttöön.


01.04.2022

0.5.0

Palveluluokkarajain elämäntilannesuosittelijaan 

Käyttäjän tunnistus päivittynyt (yhtenäinen malli koko rajapinnassa)

3X10D-suosittelijaan lisätty Palvelutietovarannon palveluluokkaan perustuva rajaustoiminto
Uusi Authorization-header otettu käyttöön


28.01.2022

0.3.0

Tuotantoympäristön ensimmäinen rajattu versio

Käsin luokiteltuun aineistoon pohjautuva elämäntilannesuosittelija (3X10D)

Release Notes - AuroraAI - Version 0.3.0 - 2022-01-31


Epic:

 AuroraAI, Käyttötapaus kirjautumaton käyttäjä

Tietoturvatestaus ja -audit

 Suosittelun laajentaminen valittuihin kuntiin

Tekniset parannustyöt Q4/2021

AuroraAI tuotantoympäristö

Ensimmäinen AuroraAI tuotantojulkaisu

  • No labels