AuroraAI-hankkeessa DigiFinlandin käyttöliittymät -projektissa on muodostettu ns. bottitehdas, joka kykenee nopeasti tuottamaan 
uusia AuroraAI-chatbottien alustaan pohjautuvia asiakasbotteja ylläpitämäänsä ajoympäristöön hankkeen aikana. Tunnukset toimitetaan tarvittaville henkilöille botin luonnin yhteydessä.


Bottitehtaaseen kuuluu tekninen kehitystiimi ja sisällöntuotantoa fasilitoivat palvelumuotoilijat.

Sisällöntuotanto voidaan aloittaa projektikaaviossa kuvatun prosessin mukaisesti ensin muotoilutyöllä,
siirtyen sitten varsinaiseen botin sisällöntuotantoon.

Bottitehtaan ajoympäristössä olevat botit pidetään ajantasalla päivittämällä komponentteja tarpeen mukaan, jotta mm. tietoturva pysyy hyvällä tasolla
Bottitehdas julkaisee myös uusia toiminnallisuuksia sekä parannuksia toiminnallisuuksiin.


Chatbotin tilaaminen bottitehtaasta

Bottitehtaan yhteyshenkilölle toimitetaan DigiFinlandin kautta pyyntö luoda uusi bottiprojekti, instanssi tehtaan omaan ajoympäristöön sekä selaimessa toimiva chat-ikkuna (chat widget) botin käyttöä varten.
Tässä yhteydessä tarvitaan botin nimi, sekä sähköpostiosoitteeet sellaisille henkilöille joiden on tarve päästä muokkaamaan botin sisältöä.
Bottitehtaan yhteyshenkilö luo Botin teknisen ohjeen avulla.

Botin sisällön muokkaus tapahtuu Botfront-työkalulla, jonne luodaan uusi  chatbot-projekti ja tunnukset tähän projektiin annetaan määritellyille henkilöille.
Chat-ikkuna on avoimesti kaikkien saatavilla ja voidaan integroida ohjeiden mukaisesti asiakasorganisaation omille sivuille.

Botin perustaminen itse

Botin voi pystyttää myös itse käyttäen AuroraAI-chatbottien julkisia säilytyspaikkoja (repository). Tehtaan ajoympäristö on toteutettu Amazon AWS:n päälle, mutta kontitetun ratkaisun voi myös viedä muihin ympäristöihin luomalla tarvittavan tietoturvallisen infrastruktuurin itse.

Botin muotoilu- ja sisällöntuotantoprosessi

Botin muotoilua ja sisällöntuotantoa varten on muodostettu prosessit, joita on käytetty myös referenssibottien kehityksessä. Esimerkkejä työpajasarjojen erivaiheiden 
Miro-tauluista (Miro board) on nähtävissä täältä : Botin tarkoituksen ja kohderyhmän tarkentamisen materiaalit

Botin operointi ja vikatilanteet

Bottialusta on rakennettu avoimen lähdekodin päälle, ja toisinaan ajoympäristöön tai komponentteihin on saatavilla toiminnallisia tai tietoturvaan liittyviä päivityksiä.
Bottitehdas ylläpitää bottien alustaa ja tekee päivityksiä tarvittaessa. Pienet päivitykset, jotka eivät aiheuta käyttökatkoja, tehdään aina tarvittaessa. Isommista päivityksistä, jotka aiheuttavat palvelulle mahdollisia katkoksia, pyritään tiedottamaan etukäteen ja tekemään sellaisena ajankohtana, jolloin käyttö on vähäisempää. Varsinaista SLA:ta ei ole määritelty, mutta vikatilanteissa ongelmat pyritään ratkomaan mahdollisuuksien mukaan pikaisesti ja mahdollisimman häiriöttömästi.

Mikäli chatbotissa ilmenee ongelmia, yhteyttä voi ottaa osoitteeseen jukka.puumalainen(at)digifinland.fi tai pirkka-matti.alanne@digifinland.fi ja kertoa lisätietoa ongelmasta:

  • Missä chatbotissa vikatilanne ilmenee
  • Aika, jolloin vikatilanne alkoi esiintyä
  • Tehtiinkö bottiin muutoksia juuri ennen vikatilanetta
  • Kuvaus vikatilanteesta, mielellään myös kuvakaappauksia.

Chat-ikkunan liittäminen organisaation omalle sivulle

Ohjeet löytyvät täältä: https://github.com/auroraai-bot-platform/rasa-webchat

Botin siirtäminen pois tehtaan hallusta

Botti on mahdollista siirtää asiakasorganisaation omaan hallintaan ja valvontaan. Tämä edellyttää, että asiakasorganisaatio pystyttää oman bottialustan, johon viedään sisään olemassa oleva botin sisältö import -toiminnallisuuden avulla. 


  • No labels