Koodistot

  • Yhteentoimivuusalustan IETF-kielikoodeihin on lisätty kolme uutta koodia:
    • sms - koltansaame
    • sms-FI - koltansaame (Suomi)
    • prs-AF - Dari (Afganistan)
  • No labels