Kun tietomalli luodaan, sille pitää antaa tietyt perustiedot, kuten tunnus, nimi ja mitä muita resursseja (esimerkiksi sanastoja tai muita tietomalleja) se hyödyntää.

Myöhemmin tietomallin tietokortilla eli Tietomallin tiedot -välilehdellä tietomallin kuvausta voi vielä täydentää muilla tiedoilla, kuten sisällöntuottajan yhteystiedoilla.

Katso myös mallinnuksen periaatteita ja nimeämiskäytäntöjä: 11. Mallinnusperiaatteet ja hyvät käytännöt


  • No labels