Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietokortti

Koodin tietokortti avautuu napsauttamalla koodin nimeä koodiston tietokortin "Koodit"-välilehdellä. Seuraavassa kuvassa on koodin tietokortin lukumuodossa. Muokkaustilassa tietokorttiin avautuu useita lisäkenttiä.


Koodin tiedoissa on seuraavat kentät:

Kenttä

Selite

Pakollinen

Koodisto

Sen koodiston nimi, johon tämä koodi kuuluu


Koodin arvo*

Koodin arvo eli koodi (sama kaikilla kielillä)

X

Koodin nimi

Koodin nimi eli nimiö (label, joka kielellä yksi)


”Tuo käsite suomi.fi-sanastoista”

Toiminto, jolla sanaston käsite liitetään koodiin


Tila

Koodin tila eli status


Kuvaus

Sanallinen kuvaus koodin sisällöstä


Määritelmä

Koodin merkitykseen liittyvän käsitteen määritelmä Sanastot-työkalun sanastosta tai itse annettu määritelmä


Lyhyt nimi

Koodin lyhyt nimi tai lyhenne


Hierarkkinen yläkoodi

Koodiston koodi, joka määrittelee tämän koodin päätason hierarkiassa


Liittyvä koodisto

Koodiin liittyvä ulkoinen koodisto


Voimassaolo

Ajanjakso, jolloin koodi on voimassa


URI

Koodin pysyvä tunniste ja verkko-osoite. Sisältää koodiston tunnuksen ja koodin arvon.


MuokkaajaViimeisimmän muokkauksen tehnyt käyttäjä (näkyy vain sisäänkirjautuneille käyttäjille)

Viimeisin muokkaus

Viimeisimmän muokkauksen ajanhetki


Linkit

Koodiin liittyvät linkit, esim. standardi, lisenssi, lähde. Huom! Linkit tulee kirjoittaa muodossa http:// tai https://


Lisäksi näkymän oikean ylänurkan Toiminnot-valikosta löytyy ”Poista koodi”-toiminto silloin, kun koodin voi poistaa (esim. voimassa olevaa koodia ei voi poistaa).

Koodihierarkian luominen

Koodiston koodeihin voi luoda hierarkkisen rakenteen. Tämä tehdään määrittämällä koodille hierarkkinen yläkoodi:


Tämän jälkeen koodiston koodilista näkyy hierarkkisena:

  • No labels