Assosiaatio voidaan määritellä joko tietomallin tasolla tai suoraan luokkaan.

 • Kun assosiaatio määritellään tietomalliin, sitä voidaan käyttää "tietomallin tietokomponenttina" eli se määritellään kerran  assosiaatioiden luetteloon, ja sen jälkeen sitä voidaan hyödyntää tietomallin kaikissa luokissa. Luokissa siis tarkennetaan tätä koko tietomallin tasolla määriteltyä assosiaatiota.
  • Esimerkki: Koko tietomallin tasolla määritellään sisältää-assosiaatio, jota sitten käytetään (tarkennetaan) kaikissa soveltuvissa luokissa. Tietomallin tasolla assosiaatiolle ei määritellä kohdeluokkaa, vaan se tehdään vasta, kun se määritellään tarkemmin jossain luokassa.

Assosiaation kaikki mahdolliset kuvauskentät on kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa. Koska tietomallin tasolla ja luokan tasolla assosiaatioiden näkymä on erilainen, nämä kaikki kentät eivät välttämättä näy samaan aikaan tietyssä näkymässä. 

Muokkaustilassa voit:

 • Täydentää assosiaation tietokorttia tai
 • Poistaa assosiaation 
 • Muuttaa tietomallin tasolla määritellyn assosiaation attribuutiksi (mahdollista vain geneeriselle assosiaatiolle, jota ei ole jo hyödynnetty jossain eli tarkennettu edelleen jonkin luokan assosiaatioksi)
KenttäSelitePakollinen
(Luokan) Assosiaation nimi

Assosiaation nimi, jota voit halutessasi muuttaa (ihmiselle ymmärrettävä assosiaation nimitys)

 • Saman tietomallin sisällä voi olla useita samannimisiä assosiaatioita.
X
KuvausAssosiaation yksityiskohtaisempi kuvaus, esimerkiksi sen määritelmä tai käyttötarkoituksen kuvaus
Assosiaation tunnisteTietomallin assosiaatiolle näkyvä muokattava kenttä: assosiaation yksilöivä etuliite (prefix eli ns. curie-tunniste)(X)
TilaAssosiaation kuvauksen tila (esim. onko vielä luonnosvaiheessa vai jo käytössä eli voimassa oleva). Assosiaatiolla on samat tilakoodit kuin tietomallillakin (12. Tietomallin tilat).
Kohde

Tietomallin luokka (luokan tunniste), joka on tämän assosiaation kohdeluokka.

 • Napsauta tämän kentän alla olevaa Valitse luokka -painiketta.
 • Työkalu avaa uuden ikkunan, jonka listasta voit valita haluamasi luokan. Työkalu lisää tähän kenttään viittauksen valittuun luokkaan. 
 • Tietojen tallentamisen jälkeen painikkeen sijaan näkyy kohdeluokan nimi, joka on linkki luokan kuvaukseen.
X
YläassosiaatioTähän voi linkittää assosiaation, joka on sisällöltään (semantiikaltaan) laajempi kuin tämä assosiaatio, eli jonka ala-assosiaatio tämä assosiaatio on. (Esimerkiksi omistaja > henkilöomistaja)
Koodisto

(Tätä tietoa ei käytetä assosiaatioilla.)


Määritelty soveltamisprofiilissaViittaus tietomalliin, jossa tämä assosiaatio on määritelty. (Voi olla ja usein onkin tämä sama tietomalli.)
Luokan assosiaation paikallinen tunniste

Luokan assosiaation paikallinen, toissijainen tunniste, jota voi tarvittaessa käyttää skeemassa tai muussa paikallisessa toteutuksessa assosiaation teknisenä nimenä. 

 • Esimerkiksi jos assosiaation virallinen nimitys on sisältää, voi sille antaa paikallisesti erikielisen vaihtoehdon (contains), jos haluaa tuottaa suomenkielisestä tietomallista esimerkiksi englanninkielisen teknisen toteutuksen
 • Jos tämän kentän sisältö on tyhjä, käytetään varsinaista tunnistetta
 • Paikallisen tunnuksen käsittely on lisätty muun muassa JSON- ja XML-skeemoihin ja JSON-LD context -formaattiin.

Vastaavat assosiaatiot

Tähän voi linkittää assosiaatiot, jotka on määritelty toisaalla (toisessa nimiavaruudessa) ja joilla on vastaava semanttinen merkityssisältö kuin tällä assosiaatiolla.

 • Napsauta tämän kentän alla olevaa Valitse assosiaatio-painiketta, jos haluat lisätä viittauksen toiseen assosiaatioon
 • Työkalu avaa uuden ikkunan, jonka listasta voit valita haluamasi assosiaation. Työkalu lisää tähän kenttään viittauksen valittuun assosiaatioon. 
 • Tietojen tallentamisen jälkeen kentässä näkyy tällaisen assosiaation tunnus

Valitse käsite + mahdollinen käsiteviittaus 
 • Jos assosiaatiossa halutaan viitata johonkin Sanastot-työkalussa olevaan käsitteeseen, käsite voidaan linkittää napsauttamalla Valitse käsite -linkkiä ja sen jälkeen valitsemalla haluttu käsite. Sen jälkeen käsitteen tietoja näkyy assosiaation tiedoissa.  (Katso 5.3 Luo tai vaihda käsiteviittaus)
 • Käsiteviittaus voidaan kohdistaa johonkin toiseen käsitteeseen valitsemalla sen tilalle uusi käsite. 

URI muoto

EsimerkkiEsimerkkiarvo tiedolle
Oletusarvo(Tätä tietoa ei käytetä assosiaatioilla.)
Sallitut arvot(Tätä tietoa ei käytetä assosiaatioilla.)
Pakollinen arvo(Tätä tietoa ei käytetä assosiaatioilla.)
Vähimmäispituus(Tätä tietoa ei käytetä assosiaatioilla.)
Enimmäispituus(Tätä tietoa ei käytetä assosiaatioilla.)
Vähimmäismäärä(Tätä tietoa ei käytetä assosiaatioilla.)
Enimmäismäärä(Tätä tietoa ei käytetä assosiaatioilla.)
Luokan tyyppi(Tätä tietoa ei käytetä assosiaatioilla.)
XML WrapperKytkin, joka ilmaisee (jos valittuna), määritelläänkö tämä tieto XML-skeemassa
DeaktivoituKytkin, joka ilmaisee (jos valittuna), että tätä tietoa ei tuoda tekniseen skeemaan. Toiminto poistaa deaktivoidun assosiaation skeemasta eikä sitä käytetä skeemojen generoinnissa tai validoinnissa.
Lisätiedot

(ei voi muuttaa) Luotu: Tietomallit-työkalun tuottama aikaleima, milloin assosiaatio on luotu työkaluun

(ei voi muuttaa) Muokattu: Tietomallit-työkalun tuottama aikaleima, milloin assosiaation tietoja on viimeksi muutettu


Muokkaajan kommentti

Muokkaajan omaan käyttöönsä tekemät muistiinpanot ja huomautukset. Nämä eivät näy assosiaation varsinaisessa sisältökuvauksessa.


Viittaukset muista komponenteista

(ei voi muuttaa) Tietomallit-työkalun tuottama listaus luokista, tarkennetuista luokista tms., joissa on viitattu tähän assosiaatioon.

 • Käytännössä assosiaatiota ei voi poistaa, jos siihen on viittauksia toisaalta.