Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tällä sivulla näkyy Yhteentoimivuusalustan ylätason tiekartta vuodelle 2022. Katso tarkemmat kuvaukset kuvan alta. Vuosien 2023 ja 2024 tiekartat ovat Vuoden 2023 tiekartta on hyvin karkealla tasolla ja tarkentuvat tarkentuu myöhemmin. 

Muutokset ovat mahdollisia, mikäli teknisistä syistä tai asiakastarpeiden vuoksi joudumme muuttamaan tehtävien järjestystä.

...