Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Uudistetaan ja yksinkertaistetaan tavallisen käyttäjän käyttöliittymää ja tehdään se yhdenmukaiseksi muiden Suomi.fi-palvelujen kanssa.
  • Tehdään käyttöliittymä saavutettavaksi hyödyntämällä DVV:n Design System -komponentteja.

Sanaston excelExcel-exporttien ja importtien kehitys

  • Toteutetaan Sanastot-työkaluun export-toiminnallisuus,  jolla sanaston tiedot ja käsitteet voi ladata itselleen excelExcel-tiedostona
  • Toteutetaan import-toiminnallisuus,  jolla sanastoon voidaan viedä käsitteet excel-tiedostona (korvaa aiemman csvCSV-muotoisen tiedoston)

Käyttäjäanalytiikka

...