Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kommentointi aloitetaan napsauttamalla oikeasta ylänurkasta löytyvää ”Aloita kommentointi”-painiketta. Tämän jälkeen Tällöin siirrytään välilehdelle ”Omat kommentit”:, josta napsautetaan vielä uudelleen "Aloita kommentointi".


Kommentointi sisältää kaksi vaihetta, jotka ovat pakollisia jokaiselle sisällölle:

  • sisällön tilaehdotuksen valitseminen
  • itse kommentin kirjoittaminen

Napsauttamalla kommentoitavan sisällön nimeä , sen tiedot avautuvat uuteen välilehteen/ikkunaan.

...

Kommentit lähetetään alareunan ”Lähetä kommentit” -painikkeesta. Huom! Käyttäjä voi tämän jälkeen muuttaa vielä tilaehdotuksia, mutta ei itse kommenttiaPainike lähettää aina vain annetut kommentit ja tyhjät kentät jäävät myöhemmin täytettäväksi. Lähetettyjä kommentteja ei pääse enää muokkamaan, mutta tilaehdotusta voi muuttaa.

6.2 Uuden tietosisällön lisääminen kierrokselle

...