Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämä on Asiantuntijatuen kaikille avoin ja julkinen työtila.

Children Display

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota ja tekee sujuvaa Suomea. Digi- ja väestötietoviraston muotoilun asiantuntijat varmistavat, että ihmislähtöinen näkökulma toteutuu kehittämisprojekteissa.

Asiantuntijatuen blogitekstit ja kehittämistarinat julkaistaan Suomidigissä

Lisätietoa osana Digitalisaation edistämisen ohjelmaa vuosina 2021-22 annetusta asiantuntijatuesta

Search this documentation

Livesearch
spaceKeyDIGIAS

Recently Updated Pages

Recently Updated
typespage
max5
hideHeadingtrue
themeconcise