Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(Testilomaketta ei ole tarkoitettu ja viimeistelty organisaatioiden loppukäyttäjien käyttöön.)

...

AuroraAPI

API-dokumentaatio eli Swagger

https://auroraai.astest.suomi.fi/api-doc/

...