Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Lataa sanasto ns. laajaan Exceliin, ks. 36. Sanaston tietokorttitietojen muokkaaminen, lataaminen tiedostoon ja sanaston poistaminen
 2. Muokkaa sanaston tietoja laajassa Excelissä ja tallenna.
  • Huom. Älä lisää käsitteitä tähän Exceliin. Voit kuitenkin esimerkiksi muuttaa sanaston kuvausta tai Excelissä olevan käsitteen tai termin tietoja. Älä muuta myöskään sarakkeiden otsikkoja.
  • Käsitteiden lisääminen tiedostolla on kuvattu alempana.
 3. Päivitä sanaston tiedot muokatulla laajalla Excel-tiedostolla.
  1. Sanaston tietojen tai käsitteiden päivittäminen import-tiedostolla tapahtuu samalla tavoin kuin uuden sanaston luominen tiedostolla, vrt. 2. Sanaston lisääminen. Jos sanasto on jo olemassa, siihen tehdään päivitys. Jos sanastoa ei ole vielä olemassa, se luodaan uutena. Voit muokata sanaston tietoja myös käyttöliittymän kautta, ks. 3. Sanaston tietokortti

...