Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

View file
nameDVV-SDN-yhteistilaisuus_kaikki-esitykset_final.pdf
height400250

#sujuvasuomi #ihmiskeskeisyys #elämäntapahtumat

Ohjelma

Image Modified

Tilaisuuden tallenne

...