Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mikäli sanastojen ja käsitteiden määrittely on sinulle uutta, tutustu Sanastokeskuksen Käsitä käsitteet, tartu termiin -aineistokokonaisuuteen, joka perehdyttää sanastotyön periaatteisiin.

...