Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tietomallit-työkalu on linkitetyn datan resurssien, tässä yhteydessä loogisten tietomallien ylläpito- ja julkaisupalvelu. Tietomalleja on kahdentyyppisiä:

  • Tietokomponentit ovat yleisiä luokkia ja luokkien attribuutteja (ominaisuuksia) ja assosiaatioita (luokkien välisiä suhteita), joita voidaan uudelleenkäyttää muiden tietomallien kuvaamisessa. Ne muodostavat tietokomponenttikirjaston.
  • Soveltamisprofiilit ovat jonkin johonkin tiettyyn kohdealueeseen/asiayhteyteen liittyviä tietomalleja, jotka hyödyntävät ja tarkentavat tietokomponentteja.

...