Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yhteentoimivuusalustalla olevat kuvaukset ovat avointa dataa eli kenen tahansa katsottavissa ja ladattavissa.  Linkki työkaluihin ja esittelykalvoihin Katso lisätietoja esittelykalvoista.

Aineistojen jakaminen Yhteentoimivuusalustalla

...