Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Organisaation omat tunnukset, jos organisaatio on Haka-, Virtu tai eduGAIN-luottamusverkoston jäsen tai organisaatiolla on käytössä Microsoft Office 365 (Azure AD) palvelut.
 • ORCID-, B2ACCESS-, MPASS-tunnukset
 • Facebook-, Google-, LinkedIn-, Microsoft-, Twitter- tai Yahoo!-tunnukset.

Ks. Katso tarvittaessa erillinen ohje erillinen ohje Eduuni-ID -tunnuksen rekisteröinnistä https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=14123052 täältä.

...

Kaikella Yhteentoimivuusalustalle tuotettavalla tietosisällöllä tulee olla

...

aineistosta vastaava organisaatio. Tämän vuoksi

...

pelkällä Eduuni-tunnuksen rekisteröimisellä ei vielä voi tuottaa sisältöjä Yhteentoimivuusalustan työkaluihin, vaan käyttäjän Eduuni-tunnus tulee liittää johonkin Yhteentoimivuusalustalle käyttöoikeuden saaneeseen organisaatioon. Jos organisaatiotasi ei löydy vielä Yhteentoimivuusalustan käyttäjistä, ks. ohje

...

.

...


Hae Eduuni-tunnuksia seuraavasti:

 1. Klikkaa Napsauta Yhteentoimivuusalustan työkalujen etusivun oikeassa ylänurkassa olevaa linkkiä "Kirjaudu sisään". 


 2. Klikkaa Napsaute avautuvasta näytöstä painiketta "Luo tunnukset".


 3. Klikkaa Napsauta avautuvasta näytöstä painiketta ”Aloita rekisteröinti”painiketta ”Aloita rekisteröinti.


 4. Anna avautuvaan näyttöön työsähköpostiosoite, etunimi, sukunimi ja organisaatio. Klikkaa työsähköpostiosoitteesi, etu- ja sukunimesi ja sekä organisaatiosi. Napsauta lopuksi painiketta "Tallenna".


 5. Esille tulee näyttöTallennuksen jälkeen näytöllä näkyvät seuraavat tunnuksen luomisen vahvistavat tiedot:


 6. Tämän jälkeen voit kirjautua Yhteentoimivuusalustan työkaluihin. 


Omien tietojen muuttaminen

Jos tietosi muuttuvat (esim. sukunimi tai sähköposti vaihtuu), voit muuttaa Eduuni-palveluun rekisteröimiäsi tietoja osoitteessa http://id.eduuni.fi.

...