Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Koodistot-työkalu on kansallinen yhteiskäyttöinen koodistojen ja luokitusten ylläpito- ja jakelualusta. Koodistot-työkalussa olevien koodistojen tietoja voi selata ja ottaa sieltä tarvittavia koodistoja käyttöön. Koodistoja käytetään myös tietomallit-työkalun tietomalleissa tietojen (attribuuttien) arvojoukkoina. Koodiston tai koodin merkityksen voi liittää Sanastot-työkalussa olevaan käsitteeseen.

Tältä sivulta löydät Yhteentoimivuusalustan SanastotYhteentoimivuusalustan Koodistot-työkalun käyttöohjeen sisällöntuottajille. Jos et ole vielä ottanut Yhteentoimivuusalustaa käyttöösi, on hyvä lukea ensin Käyttöönoton ohjeet.

...