Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  1. Organisaation nimi annetaan suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Nämä nimet näkyvät käyttöliittymässä organisaation omistamien tietosisältöjen yhteydessä.
  2. Kuvaus annetaan niin ikään suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Kuvaus on vapaaehtoinen, sillä sitä ei toistaiseksi näytetä työkalujen käyttöliittymässä.
  3. Url tarkoittaa organisaation verkkosivujen osoitetta. Tämäkin on vapaaehtoinen, sillä URL-osoitetta ei toistaiseksi näytetä työkalujen käyttöliittymässä.
  4. Poistettu-valinta näyttää sen, onko organisaatio poistettu käytöstä. Tätä valintaa pääkäyttäjä ei voi muuttaa - se on vain Yhteentoimivuusalustan tuen muutettavissa.
  5. Käyttäjät-osiossa voi tarkastella organisaatioon kuuluvien käyttäjien nimiä ja sähköpostiosoitteita.
  6. Käyttäjien rooleja voi muokata lisäämällä tai poistamalla rukseja.
   1. Pääkäyttäjiä voi olla organisaatiolla useita, mutta aina vähintään yksi. Jos pääkäyttäjiä on vain yksi, häntä tai hänen pääkäyttäjärooliaan ei voi poistaa. Pääkäyttäjällä on automaattisesti muokkausoikeudet myös Tietomallit-, Sanastot- ja Koodistot-työkaluihin, joten niitä ei tarvitse erikseen ruksia.
   2. Tietomallintaja tarkoittaa muokkausoikeutta Tietomallit-työkaluun.
   3. Sanastotyöntekijä tarkoittaa muokkausoikeutta Sanastot-työkaluun.
   4. Koodistotyöntekijä tarkoittaa muokkausoikeutta Koodistot-työkaluun.
   5. Jäsen ei voi tehdä muutoksia tietosisältöihin, mutta voi tarkastella myös niitä sisältöjä, joiden tilatieto on "keskeneräinen". Keskeneräiset aineistot eivät näy organisaation ulkopuolisille. 
  7. Poista-painikkeella voi poistaa käyttäjän organisaatiosta. Käyttäjän poisto tallentuu vasta napsauttamalla "Tallenna"-painiketta, joten vahingossa tehdyt poistamiset pystyy vielä peruuttamaan.
  8. Lisää käyttäjä -painikkeella voi lisätä organisaatioon käyttäjiä, jotka ovat jo rekisteröineet Eduuni-tunnuksensa Yhteentoimivuusalustaan. Napsauttamalla painiketta näyttöön aukeaa hakuikkuna, josta voit hakea käyttäjää. Vinkki: Haku kohdistuu nimen lisäksi myös sähköpostiosoitteen domainiin, esim. "dvv.fi".
  9. Peruuta-painikkeella peruutat tekemäsi muutokset eikä mikään tekemäsi muutos tallennu.
  10. Tallenna-painikkeella tallennat tekemäsi muutokset ja poistut muokkausnäkymästä.

 


Aliorganisaatiot

Ryhmienhallintapalvelun (RHP) kautta pääkäyttäjä voi lisätä organisaatiolle 1...x aliorganisaatiota. Käyttäjien liittäminen ja aliorganisaation muokkaus toimii samalla tavalla kuin normaalin organisaationkin. Poikkeuksena, että pääkäyttäjä periytyy automaattisesti pääorganisaatiolta. Pääorganisaation käyttäjillä on oikeudet myös aliorganisaation tuottamaan sisältöön. Katso Oikeuksien hallinta, ohje pääkäyttäjälle

Julkisella puolella sovelluksissa aliorganisaatiot eivät näy muokkausnäkymiä lukuun ottamatta mitenkään, vaan aliorganisaation sisältö näytetään pääorganisaation sisältönä. Myöskään hakufilttereihin aliorganisaatiota ei lisätä.

Huomioita

 • Toistaiseksi toteutettu vain koodistoihin ja tietomalleihin
 • Koodistoissa aliorganisaatiolle täytyy antaa oikeudet pääorgainsaation rekisteriin, johon aliorganisaation koodisto halutaan lisätä
 • Tietomalleissa sekä pää- että aliorganisaatio eivät voi olla samaan aikaan lisättynä sisällön tuottajiksi (jos aliorganisaatio lisätään, niin pääorganisaatio lisätään taustalla automaattisesti)


Aliorganisaation lisäys ja listaaminen tapahtuu pääorganisaation sivulla.

Muokkausnäkymissä näytetään aliorganisaation nimi ja suluissa pääorganisaatio. Katselunäkymässä näkyy pääorganisaation nimi.

Kun haluat lisätä aliorganisaatiolla käyttäjiä, avaa aliorganisaatio ja valitse muokkaa organisaatiota.


Pääset lisäämään käyttäjiä ja oikeuksia käyttäjille.

Periaatteet:

 • Pääorganisaation käyttäjällä on oikeudet myös aliorganisaatioon.
 • Pääkäyttäjällä on oikeus lisätä aliorganisaatioita luomalla niitä omaan organisaatioonsa.
 • Aliorganisaation sisällöt näkyvät myös pääorganisaation sisältönä. (hakurajauksella)
 • Aliorganisaatiot eivät näy organisaatiolistauksessa. Mutta pääkäyttäjä näkee ne.
 • Aliorganisaatiolla ei ole oikeuksia pääorganisaatioon.
 • Aliorganisaatiolla ei ole varsinaista pääkäyttäjää, luvitukset menevät pääorganisaation kautta.
 • Sama pääkäyttäjä voi olla pääkäyttäjänä useassa eri organisaatiossa.
 • Pääorganisaatioilla voi olla vain yksi aliorganisaatiotaso. Eli aliorganisaatioilla ei voi olla omia aliorganisaatioita.
 • Jokaisella organisaatiolla on oma API-avaimensa, myös aliorganisaatioilla. Pääorganisaation pääkäyttäjä voi luoda API-avaimen aliorganisaatiolle ja poistaa sen.