Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Työkalun käyttöliittymän kielen voi valita oikean ylänurkan valikosta. Kieliä on tällä hetkellä kaksi, suomi ja englanti. Ruotsinkielinen käyttöliittymä julkaistaan vuoden 2019 2020 aikana.


Oikeassa ylänurkassa on valikko. Valikosta käyttäjä voi

...