Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Etusivulla näkyvät ne kommentointikierrokset, joihin käyttäjällä on oikeus ja jotka ovat tuolla hetkellä käynnissä tai työn alla. Oikeus määräytyy sen organisaation mukaan, johon käyttäjä on liitetty. Etusivulla on seuraavat hakuehdot: 


Kierroksia voi etsiä rajaamalla niitä

...