Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tietosisältöjä voivat kommentoida niiden organisaatioiden käyttäjät, jotka on liitetty kommentointikierrokseen. Käyttäjällä voi olla mikä tahansa rooli: pääkäyttäjä, sanastotyöntekijä, koodistotyöntekijä, tietomallintaja tai jäsen.

Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä näkee niiden kommentointikierrosten listan, joihin hänellä on oikeudet. Käynnissä olevaa kierrosta pääsee kommentoimaan napsauttamalla sen nimeä.

...

Huom! Lähetettyä vastausta ei enää pääse muuttamaanvoi muuttaa tai sen voi poistaa siihen asti, kunnes joku kommentoi sitä. Sen jälkeen sisältö lukkiutuu.