Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Koodisto voidaan tietyissä tapauksissa poistaa työkalusta kokonaan. Tämä on mahdollista, jos koodiston tila on keskeneräinen tai luonnos.

Tämä tapahtuu koodiston tietokortista (välilehdeltä) toimintovalikosta:


Koodiston tilan asettaminen voimassa olevaksi estää aina sen poistonJos koodiston tila asetetaan voimassa olevaksi, koodistoa ei enää voi poistaa; sen jälkeen koodisto voidaan asettaa vain tilaan Korvattu, Poistettu käytöstä tai Virheellinen.

...