Tällä sivulla on ohjeistus AuroraAI-verkon käytön aloittamiselle. Näillä askeleilla tutustut verkon toimintaan ja pääset kokeilemaan rajapintoja. 

Organisaatiotasolle on tehty oma liittymisdokumentaationsa Suomi.fi-palveluhallintaan: www.auroraai.fi 

Tutustu palvelun toimintaan käyttöliittymässä

Palvelusuosittelija

https://auroraai.astest.suomi.fi/ui/

Kokeile sekä 3X10D-palvelusuosittelua että vapaatekstisuosittelijaa.

(Testilomaketta ei ole tarkoitettu ja viimeistelty organisaatioiden loppukäyttäjien käyttöön.)

AuroraAPI

API-dokumentaatio eli Swagger

https://auroraai.astest.suomi.fi/api-doc/

Swaggerista löytyvät kaikki rajapintakutsut, jotka on tähän mennessä toteutettu.

Kokeillaksesi rajapintakutsuja tarvitset tunnukset. Niitä voit kysyä osoitteesta auroraai@suomi.fi.

Vilkaise myös Palvelusuosittelijan rajauskentät. Sivulla kerrotaan suositusten rajaamisesta metatietojen perusteella.

Ydinkomponenttien eri osien pääsynhallinta on kuvattu artikkelissa Ydinkomponenttien rajapinnat ja käyttöoikeusmenettelyt

  • No labels