Projektin kuvaus

AVI:n sähköisessä asiointipalvelussa olevien ympäristö- ja vesilupahakemusten käyttöaste on alhainen. Projektissa lähdettiin hakemaan vastausta kysymykseen kuinka voisimme järjestää luvanhakuprosessin ja kehittää palvelua, jonka käyttö on selkeää ja hyödyllistä kaikille käyttäjille, ja jonka kautta tulleet hakemukset ovat laadukkaita?

Projektissa kerättiin tietoa tutkimalla palvelun käyttötilastoja, tutustumalla asiakkaan näkökulmaan palvelun käyttöpolusta ja palvelua koskevasta viestinnästä eri verkkosivustoilla, ja haastattelemalla sekä luvanhakija-asiakkaita, lupakäsittelijöitä että Ympäristövastuualueiden johtoa ja Ympäristöministeriön edustajaa.

Projektissa hyödynnettiin työpajatyöskentelyä sekä ymmärryksen keräämiseen ja analysointiin, että ideointiin sekä ideoiden validointiin ja priorisointiin. Ideoita arvioitiin ja priorisoitiin sen perusteella, millä on todennäköisesti suurin vaikutus tavoitteisiin, ja toisaalta kuinka haastavaa idean toteuttaminen on.

Osin jo tiedossakin olleet haasteet on nyt kerätty yhteen eri käyttäjä- ja sidosryhmiltä ja dokumentoitu. Näiden avulla voidaan lähteä esittämään korjaavista toimenpiteistä ehdotuksia. On selkiytynyt se, millä tavalla tunnistettuja haasteita voidaan lähteä ratkomaan. Projektissa on myös tunnistettu eri tasoja mahdollisille ratkaisuille, jolloin useampiakin ratkaisuja voidaan lähteä edistämään yhtä aikaa. Joissakin haasteissa on nopeampia mahdollisuuksia löytää ratkaisuita, joissain polku on pidempi. Lisäksi projektissa on opittu erityisesti vuorovaikutuksen tärkeys eri käyttäjä- ja sidosryhmien kanssa, sekä myös oman tiimin sisällä.

Sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton helpottaminen ohjeistamista ja tiedottamista parantamalla on selkeä kehityskohde, jonka työstäminen voidaan aloittaa heti. Toteuttaminen ei vaadi suuria investointeja tai pitkällistä kehitysprosessia. Toisaalta vaikutus tavoitteisiin voi olla merkittävä.

Projektin tuotokset ja liitteet

Haasteen kuvaus hakuvaiheessa 05/22


Tuloskortti 12/22


Loppuraportti 12/22Projektin esitysmateriaali päätöstilaisuudessa 15.12.2022

Blogi

Aluehallintoviraston digihaaste - mistä käyttäjät lupajärjestelmään? 8.12.2022

Yhteystiedot

AVIn yhteyshenkilö

Tiina Strand
tiina.strand@avi.fi


DVV Asiantuntijatuki

Tommi Gynther
tommi.gynther@cgi.com

Elsa Nurmi
elsa.nurmi@knowit.fi


  • No labels