Projektin kuvaus

Haasteen aihe

Kuntien digitiekartta -yhteistyön haasteena oli selvittää, miten Suomen digitaalisessa kompassissa määriteltyihin tavoitteisiin päästään julkisten palvelujen osalta 2030 mennessä.

Mitä tehtiin

Projektissa yhteiskehitettiin Kuntien digitiekartta. Se sisältää johdanto-osuuden ja kokonaiskuvan joka visualisoi yhteistyön prosessissa esiin nousseet keskustelunaiheet. Kolmas osa konkretisoi Suomen digitaalisen kompassin avaintuloksia ja yhteisiä tekemisen paikkoja kuntien näkökulmasta. Neljäs osio sisältää työn kannalta oleellisia liitteitä ja linkkejä.

Yhteiskehittämisen prosessissa, kolmessa yhteiskehittämisen työpajassa ja kuudessa dialogissa, työskenneltiin systeemisesti neljällä tasolla: Lab, Studio, Arena ja Agora. Digi- ja väestötietoviraston (DVV) sisäisen asiantuntijatiimin Lab-työskentelyssä valittiin Digitiekarttayhteistyön viitekehys ja yhteiskehittämisen menetelmät, tuotettiin viestinnän sisällöt ja yhdessä luotu kokonaisuus. DVV:n, valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelman ja Kuntaliiton yhteisessä Studio-työskentelyssä kirkastettiin tavoitteita eri näkökulmista ja päätettiin yhteiskehittämisen toimintatavoista. Kuntien, sekä dialogeihin osallistuneiden välinen Arena-yhteistyö synnytti Kuntien digitiekartan konkreettisen sisällön. Agora-työskentelyssä, kaikille avoimessa Miro-alustassa, oli mahdollista kommentoida yhteiskehittämisen löydöksiä sekä kartan luonnosta ja Kuntien digitiekartta LinkedIn -ryhmässä käytiin keskustelua aiheeseen liittyen.

Ketkä osallistuivat

Kuntien digitiekartta luotiin yhdessä 26 kunnan, Pirkanmaan, muiden sidosryhmien (yritykset ja yhteisöt), valtiovarainministeriön, Kuntaliiton ja DVV:n asiantuntijatiimin kanssa

Projektin tuotokset ja liitteet

Kuntien digitiekartta - keskustelun aloitus ja suunta yhteiselle polulle

Muut materiaalit ja linkit 

Kuntien digitiekartta -työskentelyn aloitustilaisuus 31.8.2022

Yhteystiedot

Kommunernas digitala vägkarta - riktning mot en gemensam stig
  • No labels