Tietomallit-työkalusta on käytössä uusi versio, jonka käyttöohjeet ovat toisaalla: Tietomallit-työkalun käyttöohje


Tietomallit-työkalu on linkitetyn datan resurssien, tässä yhteydessä loogisten tietomallien ylläpito- ja julkaisupalvelu. Tietomalleja on kahdentyyppisiä:

  • Tietokomponentit ovat yleisiä luokkia ja luokkien attribuutteja (ominaisuuksia) ja assosiaatioita (luokkien välisiä suhteita), joita voidaan uudelleenkäyttää muiden tietomallien kuvaamisessa. Ne muodostavat tietokomponenttikirjaston.
  • Soveltamisprofiilit ovat johonkin tiettyyn kohdealueeseen/asiayhteyteen liittyviä tietomalleja, jotka hyödyntävät ja tarkentavat tietokomponentteja.

Tietomalleissa voidaan hyödyntää sanastoissa määriteltyjä (ja käytännössä Sanastot-työkalussa kuvattuja) käsitteitä. Tietomallit-työkalu hyödyntää myös Koodistot-työkalussa määriteltyjä koodistoja.

Jos et ole vielä ottanut Yhteentoimivuusalustaa käyttöösi, on hyvä lukea ensin Käyttöönoton ohjeet.


  • No labels