Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka Koodistot-työkalussa luodaan uusi koodisto. Päävaihtoehtoja on kaksi:

 • Tuodaan Excel-muodossa oleva valmis koodisto. Tiedostossa on kuvattu sekä koodiston tiedot että sen sisältämien koodien tiedot.
 • Tehdään kaikki koodiston ja sen koodien kuvaukset alusta alkaen Koodistot-työkalulla.

Lisäksi voit yhdistellä näitä vaihtoehtoja esimerkiksi niin, että itse koodiston lisäät työkalun käyttöliittymän kautta, mutta sen sisältämät koodit tuot tiedoston kautta.

Joka tapauksessa koodiston perustiedot eli ominaisuudet on määriteltävä (joko syöttötiedostossa tai käsin käyttöliittymän kautta) ennen kuin sille voidaan lisätä koodeja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi koodiston nimi ja mihin rekisteriin se kuuluu.

 • Rekisteri on looginen kokonaisuus, joka sisältää tiettyyn asiayhteyteen liittyviä koodistoja, kuten Väestötietojärjestelmän tai koulutuksen koodistot. 

Tee näin

 1. Päätä, minkänimisen rekisterin alle koodistosi tulevat.
  1. Jos valmista rekisteriä ei vielä ole, pyydä Yhteentoimivuusalustan tukea lisäämään uusi rekisteri Koodistot-työkaluun.
  2. Kun rekisteri on lisätty ja organisaatiosi on kytketty siihen, näet Koodistot-työkalun etusivulla Lisää koodisto-painikkeen (jos olet organisaatiosi pääkäyttäjä/ylläpitäjä tai koodistotyöntekijä). 
 2. Napsauta Koodistot-työkalun etusivulla Lisää koodisto-painiketta.
 3. Saat näkyvillesi uuden ikkunan, jossa kysytään, kummalla tavalla koodisto lisätään.


 4. Jos sinulla on jo valmis, olemassa oleva koodisto, jonka tiedot löytyvät tiedostosta, napsauta Tuo koodisto tiedostosta -painiketta. (Siirry kohtaan: Ohje koodiston tuontiin Excelistä)
 5. Jos luot täysin uuden koodiston, napsauta Luo uusi koodisto -painiketta. (siirry kohtaan: 3.2. Uuden koodiston luominen Koodistot-työkaluun)