Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilat

Koodiston tilat on lueteltu seuraavassa. Statuksella ”Keskeneräinen” olevat koodistot näkyvät vain koodiston vastuuorganisaation (-organisaatioiden) sisäänkirjautuneille käyttäjille. Muut statukset näkyvät kaikille käyttäjille.

  • Keskeneräinen
  • Luonnos
  • Voimassa oleva
  • Korvattu
  • Poistettu käytöstä
  • Virheellinen

Koodiston voi siirtää statuksesta toiseen seuraavien sääntöjen avulla:

Nykyinen tila

Uusi tila

Keskeneräinen

Luonnos

Luonnos

Keskeneräinen, Voimassa oleva, Poistettu käytöstä, Virheellinen

Voimassa oleva

Poistettu käytöstä, Korvattu, Virheellinen

Poistettu käytöstä

Voimassa oleva, Korvattu, Virheellinen

KorvattuVoimassa oleva, Poistettu käytöstä, Virheellinen

Virheellinen

Voimassa oleva, Poistettu käytöstä

Koodien statukset ovat vastaavat. Erona koodistoihin on kuitenkin se, että keskeneräinen koodi näkyy myös kirjautumattomalle käyttäjälle toisin kuin keskeneräinen koodisto. Koodien tilasiirtymien säännöt ovat samat kuin koodistoilla.

Koodien tilojen vaihtamisen massatoiminto

Koodeja voi siirtää tilasta toiseen myös massana. Tähän on kaksi toimintoa:

  • koodien tilan vaihto koodiston tilan vaihdon yhteydessä
  • koodien tilan vaihto ilman koodiston tilan vaihtoa

Kun koodiston tilaa vaihtaa (Koodiston ”Tiedot” -välilehti) valikosta, tulee valikon alle valinta ”Vaihda samassa tilassa olevien koodien tilat”.

Tällä valinnalla voidaan siirtää kaikki koodiston kanssa samassa lähtötilassa olevat koodit uuteen tilaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaksi esimerkkiä:

Koodiston lähtötila

Koodien lähtötila

Tehtävä toiminto

Tilanne massatoiminnon jälkeen

Voimassa oleva

Voimassa oleva

Voimassa oleva -> Virheellinen

Koodiston tila: Virheellinen

Koodien tila: Virheellinen

Keskeneräinen

Luonnos, Voimassa oleva

Keskeneräinen -> Luonnos

Koodiston tila: Luonnos

Koodien tila: Kaikki koodit ovat samassa tilassa kuin ennenkin

Luonnos

Luonnos, Keskeneräinen

Luonnos -> Voimassa oleva

Koodiston tila: Voimassa oleva

Koodien tila: Luonnos-tilassa olleet koodit ovat Voimassa olevia, Keskeneräinen-tilassa olleet koodit ovat edelleen keskeneräisiä.


Toinen vaihtoehto koodien tilojen massasiirtoon on valita koodiston toimintovalikosta ”Muuta koodien tiloja”:


Tällöin avautuu näkymä, jossa valitaan muutettavien koodien lähtö- ja kohdetila:


Huom! Näkymä antaa asettaa tilat vain tilasiirtymien sääntöjen mukaisesti.

Lopuksi napsautetaan Tallenna-painiketta, jolloin tilasiirtymät tehdään. Seuraavassa esimerkkejä:

Koodien lähtötila

Tehtävä toiminto

Tilanne massatoiminnon jälkeen

Luonnos

Luonnos -> Voimassa oleva

Kaikki koodit ovat tilassa Voimassa oleva

Luonnos, Voimassa oleva, Poistettu käytöstä

Voimassa oleva -> Poistettu käytöstä

Voimassa olleet koodit ovat tilassa Poistettu käytöstä, muut koodit ovat alkuperäisissä tiloissaan.

  • No labels