Tällä sivulla näkyy Yhteentoimivuusalustan ylätason tiekartta vuodelle 2022. Katso tarkemmat kuvaukset kuvan alta. Vuoden 2023 tiekartta on hyvin karkealla tasolla ja tarkentuu myöhemmin. 

Muutokset ovat mahdollisia, mikäli teknisistä syistä tai asiakastarpeiden vuoksi joudumme muuttamaan tehtävien järjestystä.

Yhteiset

Käyttöönottoprosessi

Versioinnin ja tilojen yhtenäistäminen

Ali- ja emo-organisaation kytkentä

Sanastot

Peruskäyttäjän näkymä ja saavutettavuus

Sanaston excel-exporttien ja importtien kehitys

Käyttäjäanalytiikka

Muokkaajan näkymä sanastoasiantuntijalle

Massamuutos tilatietoihin

Ruotsin- ja englanninkieliset käyttöliittymät

Tietomallit

Ulkoisen koodiston linkitys

Perusnäkymä ja saavutettavuus

Graafikannan kehitystyöt

Mallintajien näkymä

Visualisoinnin uudistaminen

Käyttäjäanalytiikka

Näytä/lataa-tietojen päivitys

Ruotsin- ja englanninkieliset käyttöliittymät

In-rajapinnat (API)

Koodistot

Saavutettavuus

Käytettävyysparannukset

In-rajapinnat (API)

Kommentit

Saavutettavuus

Käytettävyysparannukset