Kriteerit tuotantoon viennin vaatimuksille

Kokonaisketterässä toimintamallissa tuotantoon viennin vaatimukset otetaan mukaan suunnittelukanbanissa.

Jotta jatkuva tuotantoon vienti on mahdollista, tuotantoon viennin vaatimusten on oltava sellaisia, jotka 

  1. voidaan täyttää suunnittelu- tai kehitysaikaisesti ennen kuin koodi menee automaattiseen integraatioon tai tuotantoon vientiin; tai
  2. voidaan toteuttaa kertaluontoisesti vain yhden kerran koko järjestelmän elinaikana, tai
  3. voidaan toteuttaa automaattisin työkaluin osana tuotantoon vientiä.

Dokumentointi- ja auditoitavuusvaatimukset määritetään ensisijaisesti joko työnohjausjärjestelmään laaditun tehtävän sisällössä tai tilassa, versiohallitussa wikisivussa tai automaattisen työkalun tuottamassa tiedossa, joka tallennetaan. Erillisiä vaatimustenmukaisuusdokumentteja kirjoitetaan vain, mikäli niiden laatimiselle on erillinen tehtävä tehtävälistalla.