Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tietosisältöjä voivat kommentoida niiden organisaatioiden käyttäjät, jotka on liitetty kommentointikierrokseen. Käyttäjällä voi olla mikä tahansa rooli: pääkäyttäjä, sanastotyöntekijä, koodistotyöntekijä, tietomallintaja tai jäsen.

Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä näkee niiden kommentointikierrosten listan, joihin hänellä on oikeudet. Käynnissä olevaa kierrosta pääsee kommentoimaan napsauttamalla sen nimeä.

...