Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oikeusrekisterikeskus paneutuu kansalaisen asioinnin sujuvoittamiseen esimerkiksi velkaantuneisuuteen, oikeusapuun tai rikoksiin liittyvissä hankalissa ja raskaissa tilanteissa. Projektin tavoitteena on visioida pistemäisten palveluiden sijaan laajempi, siilot ylittävä digipalveluiden kokonaisuus, jossa huomioidaan myös liittymät hallinnonalan muihin palveluihin, ja luoda uusi asiakaskeskeisen kehittämisen malli.

Table of Contents

Haasteen ja pilottiprojektin kuvaus 09/2021

View file
namePilottiprojekti 2 Oikeusrekisterikeskus.pdf
height250

Blogi 12/2021

https://www.suomidigi.fi/blogit/digiohjelman-asiantuntijatuki/empatia-ja-asiakasymmarrys-muutoksen-ajurina-oikeusrekisterikeskuksessa

Loppuraportti 01/2022

Laajempi projektin yhteenveto

View file
nameORK Asiantuntijatuki loppuraportti.pdf
height250

Tiivistetty versio yhteenvedosta

View file
nameORK loppuraportti_lyhyt.pdf
height250

Visualisointi: Asiakaskeskeisen kehittämisen malli

Yhteystiedot

Kysy lisää, ole yhteydessä!

...