Oikeusrekisterikeskus paneutuu kansalaisen asioinnin sujuvoittamiseen esimerkiksi velkaantuneisuuteen, oikeusapuun tai rikoksiin liittyvissä hankalissa ja raskaissa tilanteissa. Projektin tavoitteena on visioida pistemäisten palveluiden sijaan laajempi, siilot ylittävä digipalveluiden kokonaisuus, jossa huomioidaan myös liittymät hallinnonalan muihin palveluihin, ja luoda uusi asiakaskeskeisen kehittämisen malli.

Haasteen ja pilottiprojektin kuvaus 09/2021

Blogi 12/2021

https://www.suomidigi.fi/blogit/digiohjelman-asiantuntijatuki/empatia-ja-asiakasymmarrys-muutoksen-ajurina-oikeusrekisterikeskuksessa

Loppuraportti 01/2022

Laajempi projektin yhteenveto

Tiivistetty versio yhteenvedosta

Visualisointi: Asiakaskeskeisen kehittämisen malli

Yhteystiedot

Kysy lisää, ole yhteydessä!

Rauni Kudia, erityisasiantuntija, Oikeusrekisterikeskus (etunimi.sukunimi @ om.fi)

Digiohjelman asiantuntijatuen tiimi:

Katriina Kenttämies, DVV (etunimi.sukunimi @ dvv.fi)

Monica Uusiniemi, Gofore (etunimi.sukunimi @ gofore.com)


  • No labels