Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
{
 "search_text": "nuorten työttömyys",
 "service_filters": {
  "include_national_services": true,
  "service_collections": [
   "16f7b099-3ab2-49c8-a646-9b029de85f20"
  ]
 },
 "limit": 5
}

Huom: PTV voi luoda palvelukokonaisuudelle useamman tunnisteen. Rajaus toimii kiinteällä PTV-tunnisteella.

Image Added

Aluerajaukset

Suosittelujen tulokset voidaan aluerajauksia hyödyntäen rajata sisältämään vain tietyllä alueella saatavilla olevia palveluita. Aluerajauksia voidaan yhdistellä toisiinsa esimerkiksi hakemalla palveluita tietystä kunnasta ja tietystä maakunnasta. Poikkeuksen muodostaa only_national_services -kenttä, jota ei voi yhdistää muihin aluerajauksiin. Sillä voidaan hakea vain kansallisesti saatavilla olevia palveluita, jos esimerkiksi ei tiedetä käyttäjän sijaintia. Aluerajausten yhdistelmät on kuvattu tarkemmin taulukoissa alla. Rajapinnassa kentät näyttävät seuraavilta:

...