Tämä sivusto on tarkoitettu kehittäjille ja teknisille yhteyshenkilöille jotka haluavat tietää enemmän AuroraAI-ohjelmassa kehitetyistä ydinkomponenteista ja käyttöliittymäsovelluksista. Sivustolla on teknisiä kuvauksia ja ohjeita komponenttien hyödyntämiseen omassa palvelussa.

Toteutusten lähdekoodit ovat saatavilla GitHubissa.


Tervetuloa AuroraAI-verkon teknisen dokumentaation sivustolle!

AuroraAI-verkko konseptissa erilaisten toimijoiden palvelut voidaan kytkeä yhteen. Tavoitteena on, että loppukäyttäjä löytää palvelut nykyistä tehokkaammin. AuroraAI-verkko mahdollistaa siihen liittyneiden palveluiden keskinäisen vuorovaikutuksen.  Tälle sivustolle on koottu AuroraAI-ydinkomponenttien teknistä dokumentaatiota, palvelun taustatietoa ja integraatiota selventäviä ohjeita.

  • AuroraAI-palvelusuosittelu konseptin avulla käyttäjä saa julkisten palveluiden suosituksia omaan elämäntilanteeseensa sopivista palvelukokonaisuuksista. Näin ihmisen ei tarvitse tietää etukäteen, ketkä tuottavat tilanteeseen liittyviä palveluita ja mistä ne ovat löydettävissä. Palvelusuosittelua käytetään liittyneiden palveluiden käyttöliittymien kautta.
  • AuroraAI-kotinäkymä on käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjälle suositellaan AuroraAI-verkostoon liitettyjä palveluita. Mitä Minulle Kuuluu -kyselypeli on helppokäyttöinen ihmiskeskeisen tiedolla johtamisen työkalu, jonka avulla organisaatio voi ymmärtää paremmin käyttäjiään ja asiakkaitaan sekä kehittää toimintaansa. 
  • AuroraAI-chatbotteknologialla palvelun voi kytkeä AuroraAI-verkkoon. Bottituottajan käsikirja on hyödyllinen kaikille chatbotin käyttöönottoa suunnitteleville ja toteuttaville tahoille. Käsikirjan esimerkit on toteutettu AuroraAI-chatbotteknologian pohjalta.

Dokumentaatiosta löydät:

Julkinen lähdekoodi (open source):

AuroraAI ydinkomponenttien julkinen lähdekoodi saatavissa GitHubissa - ydinkomponentit.
AuroraChatbot julkinen lähdekoodi: GitHub - Chatbot
Mitä Minulle kuulu pelin avoin lähdekoodi: GitHub - MMK kyselypeli

Sivuston sisältö

  • No labels