Bottituottajan käsikirja on hyödyllinen kaikille chatbotin käyttöönottoa suunnitteleville ja toteuttaville tahoille. Käsikirjan esimerkit on toteutettu AuroraAI-chatbotteknologian pohjalta, joten siitä hyötyvät parhaiten organisaatiot, jotka päättävät toteuttaa chatbotin AuroraAI-chatbotteknologialla ja kytkeä sen AuroraAI-verkkoon. Käsikirjasta löytyy tietoa tarvittavasta valmistelusta, yleisesti chatbotin suunnittelusta, tyhjän botin asentamisesta sekä botin sisällön tuottamisesta ja testaamisesta. Bottituottajan käsikirjassa on kerrottu myös laajemmin kaikille hyödyllisiä yksityiskohtia organisaation osaamistarpeesta, tarvittavista kyvykkyyksistä ja tehtävistä chatbotprojektissa. Confluence-alustalla julkaistussa käsikirjassa on päivittyvä ja täydentyvä sisältö. Confluence-alustalla julkaistussa käsikirjassa on päivittyvä ja täydentyvä sisältö. Tämän käsikirjan lisäksi voi myös tutustua Onervan tuottamaan alkuperäiseen 1.0 käsikirjaan: Bottikuiskaajan käsikirja 1.0.pdf

Dokumentaation eri sivuille on merkattu, mihin tarkoitukseen tai kenelle sisältö on erityisen tärkeää. Seuraavat symbolit viestivät chatbotin tekniseen toteutukseen tai ominaisuuksiin liittyvää tietoa, organisaation työntekijöille botin hankinnan suunnittelusta tärkeää tietoa tai bottikuiskaajille oleellista, yleensä käytännönläheisempää tietoa.

 


  • No labels