Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kokeile sekä 3X10D-palvelusuosittelua että vapaatekstisuosittelijaa.

(Testilomaketta ei ole tarkoitettu ja viimeistelty organisaatioiden loppukäyttäjien käyttöön.)

AuroraAI-tili

https://auroraai.astest.suomi.fi/

...