Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel3

Projektin kuvaus

Haasteen aihe

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ja kumppanien projektin haasteena oli selvittää, kuinka asiakkaiden tarvitsemat tiedot voitaisiin tarjota selkeästi, helppokäyttöisesti ja ajantasaisesti.

...

Hakijoiden, asukkaiden ja yhtiöiden lisäksi sidosryhmistä haastatteluihin osallistuivat HASOn asiakaspalvelu, Helsingin kaupungin ASO-asiakaspalvelun tiimi ja kuluttajaneuvonnan asumisen kokonaisuudesta vastaava juristi. Validointia ja hyviä käytäntöjä kerättiin valtiohallinnon visuaalisen viestinnän ja kielenhuollon ammattilaisilta (Kela, Ympäristöministeriö, DVV).


Projektin tuotokset ja liitteet


Haasteen kuvaus hakuvaiheessa 05/22

View file
nameARA-haasteen kuvaus.pdf
height250


Tuloskortti 12/22

View file
nameTuloskortti-ARA.pdf
height250


Loppuraportti 12/22

View file
nameARA-julkinen-loppuraportti.pdf
height250


Projektin esitysmateriaali päätöstilaisuudessa 15.12.2022

View file
nameARA-loppuesitys-Kiasma-151222.pdf
height250


Blogi

Mistä ja miten saa tietoa asumisoikeudesta? ARA ja asumisoikeustoimijat asiakkaiden janoaman ohjeistuksen jäljillä 5.12.2022


Yhteystiedot

ARAn yhteyshenkilöt:
Anne Salin, anne.salin@ara.fi
Jyrki Pirkkalainen, jyrki.pirkkalainen@ara.fi

DVV Asiantuntijatuki:
Terhi Korhonen, terhi.korhonen@dvv.fi
Maiju Vuolle, maiju.vuolle@gofore.com