Mikä on Asiantuntijatuki?

Asiantuntijatuki tarttuu kansallisiin digitalisaatiotavoitteisiin ja sen tavoitteena on parantaa nykyisten tai kehitteillä olevien julkisten digitaalisten palvelujen laatua, saavutettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Asiantuntijatuki on julkisten toimijoiden käyttöön myönnettävää määräaikaista ihmislähtöisen kehittämisen asiantuntijaosaamista. Tuki on tarkoitettu erityisesti pienille kunnille ja virastoille digipalvelujen kehittämiseen. Asiantuntijatuen toteuttamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto ja sitä rahoittaa ja ohjaa valtiovarainministeriö osana Digitalisaation edistämisen ohjelmaa.

Miten Asiantuntijatuki toimii?

Asiantuntijatuen projekteissa ratkaistaan digitalisoinnin haasteita: tukea voi saada uuden tai olemassa olevan digipalvelun kehittämiseen. Asiantuntijatukea saavia projekteja kutsutaan haasteprojekteiksi. Kehitystyö on strategista usein uuden palvelun suunnittelun esiselvitystyötä. Asiantuntijan rooli on ohjata muotoiluprosessia, joka muodostuu ratkaistavan haasteen ymmärtämisestä ja ratkaisumallin kehittämisestä. Tuotokset ovat esimerkiksi palvelun kuvauksia tai konsepteja: eivät palvelujen toteutuksia. Asiantuntijat auttavat projekteja paitsi haasteen ratkaisemisessa myös erilaisten tiimien ja organisaatioiden välisen yhteisymmärryksen ja yhteisten työskentelytapojen löytämisessä.

Asiantuntijatuen vuoden 2022 projektien yhteenvedot ja tuotokset seuraavilla sivuilla:

Tutustu myös

 Tiedotteet:

Asiantuntijatuen toimintamalli

  • No labels