Projektin kuvaus

Oppien jakamista tarvitaan, jotta varsinkin julkisella sektorilla kehitystyötä ei tehtäisi vain omille organisaatioille, vaan työstä hyötyisivät muutkin. Asiantuntijatuki tarttuu kansallisiin digitalisaatiotavoitteisiin, jotta julkisella sektorilla tehtäisiin mahdollisimman vähän päällekkäistä kehitystyötä, palvelut toimisivat paremmin yhteen ja palveluja suunniteltaisiin ihmiset edellä. Oppien jakamisen konseptoinnin projektissa selvitettiin, miten tavoitteet tiedon hyödynnettävyydestä ovat toteutuneet Asiantuntijatuen osalta ja miten tätä voisi tukea tätä jatkossa. Oppien jakamisen konseptoinnin projektin tavoitteena oli tuottaa avoimesti hyödynnettävä malli, josta voi saada tukea kehitystyön suunnitteluun.

Oppien jakamisen konsepti

Oppien jakamisen konsepti kuvaa tarvittavia ajattelun perspektiivejä, jotka on otettava huomioon uusia ihmiskeskeisiä ja yhteen toimivia julkisia palveluja kehittäessä. Näiden pitää näkyä sekä kehitysprojektin roolien että toimenpiteiden suunnittelussa. Se tuo muotoiluajattelun ympärille tiedon laajemman hyödynnettävyyden näkökulman systeemiajattelun ja yhteisöllisen ajattelun avulla.

Konseptin kuvaukseen sisältyy esimerkki kehitystyön prosessista ja sen tarvittavista rooleista ja toimenpiteistä, joiden avulla konseptia voidaan hyödyntää. Oppien jakamisen uutta ajattelu- ja toimintamallia käsitellään myös uudessa, kaikille avoimessa eOppiva-kurssissa, joka julkaistaan keväällä 2023.

Asiantuntijatuen viestinnän tuki

Projektin tavoitteena oli myös tukea Asiantuntijatuen tiedon jakamista ja viestintää. Asiantuntijatuen tavoitteet, projektityöt ja tulokset ovat olleet säännöllisesti esillä DVV:n viestintäkanavissa koko syksyn 2022 ajan. Asiantuntijatuen oppeja kerättiin myös Asiantuntijatuen aamukahvit -webinaareihin ja blogiteksteihin.

Projektin tuotokset ja liitteet

Tuloskortti 12/22

(huom. eOppiva-koulutus julkaistaan kevään 2023 aikana Q1/23, ei keväällä 2022.)

Loppuraportti 12/22


Projektin esitysmateriaali päätöstilaisuudessa 15.12.2022


Muut liitteetBlogi

Kehitystyössä tarvitaan suunniteltua oppien jakamista (5.1.2023)

Yhteystiedot

Linda Macken
linda.macken@gofore.com

Elina Wahl
elina.wahl@gofore.com

Annette Hotari
annette.hotari@dvv.fi 


  • No labels