Projektin kuvaus

Haasteen aihe

Asiakastiedolla vaikuttavuutta -projektin haasteena oli luoda selkeyttä Lahden kaupungin tiedolla johtamisen monitahoiseen kokonaisuuteen, kuvata asiakastiedolla johtamisen nykytilaa ja tavoitteita Lahdessa sekä koostaa oppien pohjalta asiakastiedolla johtamisen tiekartta.

Mitä tehtiin

Projektissa kehitettiin Lahden kaupungin asiakastiedolla johtamisen tiekartta sekä visio, sekä kaikkien kuntien hyödynnettäväksi asiakastiedolla johtamisen tiekarttapohja yhteiskehittämisen tueksi. Projektissa käytettiin tarkastelun näkökulmana esimerkkitilannetta ”Lapsiperhe muuttaa Lahteen” ja pohdittiin mitä palveluja ja tietoja tarvitaan kyseisessä tilanteessa.

Projektissa katsottiin tiedolla johtamista ja asiakastietoa useista eri kulmista ja rakennettiin projektitiimin omaa oivaltamista aiheeseen. Hankkeessa myös haastateltiin runsaasti ihmisiä eri palvelualueilta ja rakennettiin näin arempaa ymmärrystä siitä, kuinka asiakastiedolla johtaminen toteutuu eri puolilla kaupunkia.

Haastatteluiden pohjalta tunnistettiin erilaisia tarpeita ja haasteita asiakastiedolla johtamisessa, jonka pohjalta lähdettiin rakentamaan yhteistä visiota asiakastiedolla johtamisen tulevaisuudesta, sekä konkreettisia askelia sisältävä tiekartta aihealueen haltuunottoon ja kehittämiseen.

Ketkä osallistuivat

Projektiin osallistui asiantuntijoita Lahden kaupungin tietohallinnosta, tilastopalveluista sekä kehittämispalveluista, sekä Asikkalan kunnan talousjohtaja. Haastatteluissa kuultiin asiantuntijoita jokaiselta Lahden palvelualueelta sekä Asikkalan kunnan talousjohtajaa.

Projektin tuotokset ja liitteet

Haasteen kuvaus hakuvaiheessa 05/22


Tuloskortti 12/22


Loppuraportti 12/22


Projektin esitysmateriaali päätöstilaisuudessa 15.12.2022Vision kiteytys: perhe muuttaa kuntaan

Tiekarttaesimerkki, Lahden kaupunki

Tiekarttapohja muille kunnille

Linkki tiekarttaan Miro-työkalussa

Blogi

Johdammeko mutulla, jamulla vai tiedolla? - Lahti ja Asikkala ratkaisevat tiedolla johtamisen haastetta 8.11.2022

Yhteystiedot

Lahden kaupungin yhteyshenkilö:

Pasi Halme
Pasi.Halme@lahti.fi


DVV Asiantuntijatuki:

Karoliina Liimatainen
karoliina.liimatainen@dvv.fi

Anna Pyyluoma
anna.pyyluoma@gofore.com

Anna-Maija Moilanen
anna-maija.moilanen@cgi.com  • No labels