Projektin kuvaus

Suomi.fi-asiointivaltuuksien prosessi, roolit ja ohjeet olivat epäselviä ja aiheuttivat turhaa työtä Porvoon kaupungin työntekijöille. Projektissa lähdettiin palvelumuotoilun keinoin selvittämään tarkemmin mainittuja kipukohtia ja lopputuotoksena löydösten pohjalta kehitettiin kunnille suunnattuja parhaita käytäntöjä asiointivaltuuksien hallintamallin luomista varten.

Hallintamalli auttaa organisaatiota luomaan hyviksi havaittujen käytäntöjen pohjalta millaisista elementeistä asiointivaltuuksiin liittyvä organisaation oma hallintamalli voisi koostua. Organisaatio voi siis soveltaa näitä havaittuja käytäntöjä omiin valtuuttamis- ja pääsynhallintaprosesseihinsa – sekä ohjeisiinsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Projekti eteni palvelumuotoilun prosessin mukaisesti aluksi tutkimalla ja kartoittamalla Porvoon tarpeita, mahdollisuuksia ja rajoitteita, laajentamalla ymmärrystä ja määrittelemällä haasteet ja tavoitteet. Tämän jälkeen valtuuksien hallintaan liittyvää prosessia kehitettiin ja kehittämisen lopputuotoksina syntyi hallintamalli sekä valtuuskartat, tilauslomakkeet ja ohjeistuksen pohjat.  Asiakasymmärrystä kerättiin erityisesti haastattelemalla Porvoon työntekijöitä ja eri kuntia.

Projektiin osallistui Porvoon kaupungin työntekijöitä (työntekijät, esimiehet ja toimialajohtajat) sekä hallintamallin toimivuutta varmistettiin DVV:n valtuus-tiimin ja muutaman kunnan kanssa.

Projektin tuotokset ja liitteet

Haasteen kuvaus hakuvaiheessa 05/22


Tuloskortti 12/22


Loppuraportti 12/22


Projektin esitysmateriaali päätöstilaisuudessa 15.12.2022


Suomi.fi-asiointivaltuuksien hallintamalli


Muut liitteet

Valtuuskartta toimialakohtainen.pdf

Valtuuskartta nimikekohtainen.pdf

Hakulomake-uusi asiointivaltuus.pdf

Hakulomake-olemassa oleva asiointivaltuus.pdf


Blogi

Porvoon kaupunki haki apua palvelumuotoilusta Suomi.fi-asiointivaltuuksien hallintamallin luomisessa (30.11.2022)


Yhteystiedot

Porvoon yhteyshenkilöt:

Eveliina Keski-Koukkari
Eveliina.Keski-Koukkari@porvoo.fi

Charlotta Grönqvist
Charlotta.Gronqvist@porvoo.fi


DVV Asiantuntijatuki:

Tommi Gynther
tommi.gynther@cgi.com

Nandita Wager
nandita.wager@knowit.fi

Katriina Kenttämies
katriina.kenttamies@dvv.fi  • No labels