Projektin kuvaus

Haasteen aihe

Ruokaviraston Pikantti-ekstranet on elintarviketurvallisuuden valvontaketjun tärkein ohjauksen ja johtamisen, ja tiedon jakamisen työväline. Käyttäjien haasteena on ajantasaisen tiedon löytyminen. Tavoitteena on tunnistaa käyttäjäryhmät sekä heidän tarpeensa ja selvittää tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Mitä tehtiin

Projektissa tehtiin yhteistyöskentelyä monessa eri muodossa: viikkopalaverit, kolme kehittämistyöpajaa, ydintiimin viikoittainen työskentely mm. ideointi ja niiden jalostaminen vaiheittain. Ideoita testattiin viidellä eri käyttäjällä ja niiden pohjalta jalostettiin neljä ratkaisuehdotusta ja määriteltiin laajempi tavoitetila Pikantin jatkokehittämiselle.

Ketkä osallistuivat

Projektiin osallistuivat Ruokaviraston, Itä-Suomen AVIn, Lounais-Suomen AVIn ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän asiantuntijat sekä asiantuntijatuen palvelumuotoilijat.

Tämän lisäksi kehittämistyöpajoihin osallistui elintarviketurvallisuuden valvojia, mm. terveystarkastajia ja hygieenikkoeläinlääkäreitä, ja Pikantin sisällöntuottajia niin asiasisällön kuin teknisestä näkökulmasta.Projektin tuotokset ja liitteet

Haasteen kuvaus hakuvaiheessa 05/22


Tuloskortti 12/22


Loppuraportti 12/22Projektin esitysmateriaali päätöstilaisuudessa 15.12.2022Blogi

Ruokavirasto kehittää tiedon löydettävyyttä - voiko elintarvikevalvoja eksyä ekstranettiin? (22.11.2022)

Yhteystiedot

Ruokaviraston yhteyshenkilö:

Jaakko Rinne
Jaakko.Rinne@ruokavirasto.fi


DVV Asiantuntijatuki:

Laura Järveläinen
laura.jarvelainen@dvv.fi

Heidi Uusivirta
heidi.uusivirta@knowit.fi
  • No labels