Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Profiilinhallinnassa hyödynnettävät käyttäjäattribuutit on kuvatta DVV:n ylläpitämälle Yhteentoimivuusalustalle. Attribuutit on kuvattu tietomalliin, joka sisältää attribuuttien nimet ja tietotyypit (ks. kuva tietomallin visualisoinnista). Tietomalli on saatavilla täältä: https://tietomallit.suomi.fi/model/aurora-att/. Attribuutit ovat tarjolla json-muodossa myös Attributes management -rajapinnan kautta. 

Image Added 

DVV hallinnoi sallittuja attribuutteja. Kerro tarpeestasi uusille attribuuteille liittymisprosessin yhteydessä tai ota yhteyttä auroraai@suomi.fi

Lisäksi Yhteentoimivuusalustan testiympäristössä on tietomallin testiversio, jota hyödynnetään AuroraAI:n astest-ympäristössä testaukseen.