Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Tip
iconfalse

Yhteentoimivuusalusta luo teknisen alustan julkisen hallinnon semanttisen yhteentoimivuuden edistämiseen. Se koostuu Sanastot-, Koodistot- ja Tietomallit-työkaluista sekä työkalujen tukipalveluista Oikeuksienhallinnasta ja Kommentointikierroksesta. Yhteentoimivuusalustan kotisivu löytyy osoittesta: https://yhteentoimiva.suomi.fi/fi/

Yhteentoimivuusalusta

Yhteentoimivuusalustalta löydät työkalut ja menetelmän yhteentoimivien tietosisältöjen määrittelyyn. Alusta koostuu sanastoista, koodistoista ja tietomalleista, joita tarvitaan tietovirroissa ja muussa tiedonhallinnassa. Yhteentoimivuusmenetelmän avulla luodaan ja ylläpidetään tiedon semanttista yhteentoimivuutta eli tiedon käsittelyä siten, että sen merkitys tietovirroissa säilyy samana. Yhteentoimivuusalusta on tarkoitettu sekä julkisen hallinnon että yksityissektorin käyttöön. Työkalut ovat maksuttomasti käytettävissä terminologiseen sanastotyöhön, koodistojen hallintaan ja tietomallinnukseen. Tietosisältöjen tuottajat vastaavat kukin omista tietomäärityksistään sekä niiden ajantasaisuudesta ja laadusta. Voit myös hyödyntää yhteentoimivuusalustalla olevia valmiita tietomäärityksiä. Valmiiden koodistojen ja tietomallien hyödyntäminen omassa järjestelmäkehityksessä on kustannustehokasta ja parantaa yhteentoimivuutta eri toimijoiden järjestelmien kanssa. Yhdenmukaisten käsitteiden käyttö helpottaa palveluiden suunnittelua ja ymmärrettävyyttä.


Mitä varten tämä sivusto on olemassa?

Tälle sivustolle on koottu tarpeellinen tieto siitä kuinka Yhteentoimivuusalustalle voi liittyä ja tarjota perusohjeistus kuinka päästä alkuun työkalujen käytössä.  

Search this documentation

Livesearch
spaceKey@self

Popular Topics

Popular Labels
spaceKey@self
count10

Featured Pages

Content by Label
showLabelsfalse
spaces@self
showSpacefalse
sorttitle
typepage
cqllabel = "featured" and type = "page" and space = currentSpace()
labelsfeatured

Recently Updated Pages

Recently Updated
typespage
max5
hideHeadingtrue
themeconcise