Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tule mukaan kehittämään eurooppalaista digitaalista identiteettilompakkoa; täältä löydät organisaatioille suunnattua tietoa identiteettilompakon valmistelutyöstä ja siitä, miten pääset osallistumaan!


Digitaalisen henkilöllisyyden uudistamiseen liittyy Euroopan komission kesällä 2021 julkaisema lainsäädäntöehdotus eurooppalaisesta digitaalisesta identiteettilompakosta, joka mahdollistaisi erilaisten vahvistettujen tietojen hyödyntämisen digitaalisesti myös rajat ylittävässä asioinnissa. Käytännössä muutos toteutettaisiin laajentamalla eIDAS-asetusta, joka mahdollistaa nykyisin rajat ylittävän sähköisen asioinnin sekä luottamuspalvelut. Työn tavoitteena on luoda yhteiset lainsäädännölliset ja tekniset vaatimukset eurooppalaisille lompakkosovelluksille. Vaatimukset täyttävää lompakkosovellusta voisi käyttää laajasti yhteiskunnan eri palveluissa koko EU:ssa. Lisätietoa VM:n sivuilta.

Suomi on mukana ratkaisun teknisessä määrittelyssä, säädösvalmistelussa ja pilotoinnissa.

Eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon kokonaisuuden valmistelusta vastaa valtiovarainministeriö ja se on asettanut valmistelua varten eurooppalaisen digitaalisen identiteetin valmistelun kansallisen koordinaatioryhmän. Katso koordinaatioryhmän asettamispäätös ja tietoa sen toiminnasta.

Digi- ja väestötietovirasto koordinoi uudistuksen tekniseen määrittelyyn (Toolbox) liittyvää kansallista yhteistyötä.  Tavoitteena on, että Suomessa toimijat ovat tietoisia työn etenemisestä EU-tasolla ja, että Suomen näkemys välittyy ja tulee huomioiduksi. DVV järjestää  avoimia webinaareja eurooppalaisen identiteettilompakon tekniseen määrittelytyöhön liittyen.

Teknisestä määrittelystä vastaavassa Toolbox-ryhmässä on edustajat Digi- ja väestötietovirastosta sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Lisäksi Suomella on kattavasti edustajia mukana lompakon käyttötapauksia valmistelevissa käyttötapausryhmissä.


Sivuston ylläpidosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Panel
titleSisällysluettelo
Children Display


Info

Osallistu tilaisuuksiimme!

Järjestämme säännöllisesti organisaatioille suunnattuja eIDAS Toolbox -webinaareja.

Seuraava webinaari järjestetään:

11.12.2023 klo 13-14

Ilmoittaudu tilaisuuksiin täältä: Eurooppalainen digitaalinen identiteettilompakko | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Kevään 2023 aikana olemme kartoittaneet eurooppalaisen digitaalisen identiteettilompakon käyttötapauksia. Esittelimme työpajoista saatuja tuloksia laajemmin webinaarissamme 17.5.2023. 


Aikaisempien eIDAS Toolbox -webinaarien tallenteet:

Katso 17.2.2023 eIDAS Toolbox -webinaari

Katso 22.3.2023 eIDAS Toolbox -webinaari

Katso 19.4.2023 eIDAS Toolbox -webinaari

Katso 17.5.2023 eIDAS Toolbox -webinaari (lompakkotyöpajojen tulokset)

Katso 14.6.2023 eIDAS Toolbox -webinaari

Katso 8.9.2023 eIDAS Toolbox-webinaari

Katso 13.10.2023 eIDAS Toolbox-webinaari

Katso 10.11.2023 eIDAS Toolbox -webinaari

Lähetä meille viestiä digihenkilollisyys@dvv.fi tai jätä yhteystietosi lomakkeella jos haluat saada ajankohtaisia tiedotteita sähköpostitse kokonaisuuteen liittyen tai haluat seurata niitä Teams-kanavalla.


Info

DVV:n esimerkkisovellus
Finnish EUDI Wallet Demo mobile application

3. DVV:n esimerkkisovellus / Finnish EUDI Wallet Demo mobile application


Tip
iconfalse

Aiheesta muualla