Tule mukaan kehittämään eurooppalaista digitaalista identiteettilompakkoa; täältä löydät organisaatioille suunnattua tietoa identiteettilompakon valmistelutyöstä ja siitä, miten pääset osallistumaan!

EU:n parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uudistetun eIDAS-asetuksen, jossa säädetään henkilöiden tunnistamisesta EU-valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa sekä sähköisen asioinnin luottamuspalveluista. Asetusta koskevien teknisten täytäntöönpanosäädösten odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana.  Uudistetun asetuksen keskeinen velvoite on, että jäsenvaltioiden pitää tarjota asetuksen vaatimukset täyttävä digitaalisen identiteetin lompakko viimeistään vuonna 2026. 

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen ohjaamaan kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista. Teknisestä toteutuksesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Lompakko mahdollistaa sähköisen tunnistautumisen ja muiden henkilötietojen luotettavan osoittamisen koko EU-alueella.

Euroopassa yli maiden rajojen toimivalla identiteettilompakolla voi jatkossa tunnistautua ja osoittaa luotettavasti erilaisia henkilötietoja; esimerkiksi tieto suoritetusta tutkinnosta, hankitusta ammattipätevyydestä tai ajoluvasta. Lompakkosovellukset sujuvoittavat asiointitilanteita, joissa tällä hetkellä edellytetään erilaisten paperisten todistusten ja lupien osoittamista. Se myös parantaa turvallisuutta, kun tietojen oikeellisuuden voi tarkastaa digitaalisesti. Lompakon käyttäminen on kansalaisille vapaaehtoista.

Suomi osallistuu eurooppalaisen identiteettilompakon valmisteluun

Suomi osallistuu valmisteluun aktiivisesti ja on mukana lompakon teknisessä määrittelyssä, säädösvalmistelussa ja pilotoinnissa. Osallistumalla tekniseen määrittelyyn, Digi- ja väestötietovirasto varmistaa Suomen näkemysten huomioimisen ja voi pitää suomalaiset toimijat tietoisina käynnissä olevasta työstä.

Valtiovarainministeriö koordinoi Suomen osallistumista eIDAS-asetuksen toimeenpanoon liittyen. Tekniseen määrittelyyn liittyvässä Toolbox-ryhmässä on edustajat Digi- ja väestötietovirastosta sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Lisäksi Suomella on kattavasti edustajia mukana lompakon käyttötapauksia valmistelevissa käyttötapausryhmissä. Tavoitteena on, että Suomessa toimijat ovat tietoisia työn etenemisestä EU-tasolla ja, että Suomen näkemys välittyy ja tulee huomioiduksi. 

Digi- ja väestötietovirasto järjestää säännöllisesti avoimia webinaareja eurooppalaisen identiteettilompakon tekniseen määrittelytyöhön liittyen.

Eurooppalaisen identiteettilompakon pilotointi käynnistyi Suomessa ja Euroopassa vuonna 2023. Pilottien tavoitteena on tuottaa syötteitä lompakon tekniseen määrittelyyn. Pilotteihin osallistuu laajasti julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita. Lue lisää piloteista.

Sivuston ylläpidosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV).


   

  • No labels