Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nykyisessä esimerkkisovelluksesta ei ole mitään osia komission referenssitoteutuksesta kun sitä ei vielä julkaistu. Kesäkuussa julkaistaan ensimmäinen versio  ARF- referenssitoteutuksesta ja referenssitoteutukawn julkaisun jälkeen sitä hyödynnetään DVV:n toteutuksessakin soveltuvin osin.

...