Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Mikäli organisaatiosi haluaa tuoda ja jakaa aineistojaan Yhteentoimivuusalustalla, toimi seuraavalla tavalla:

  1. Pyydä Digi- ja väestötietovirastolta (DVV) alustan ja sen työkalujen esittelyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: yhteentoimivuus[at]fi
  2. Pyydä Digi- ja väestötietovirastolta (DVV) alustan Käyttöehdot-dokumentti. DVV toimittaa dokumentin sekä opastuksen siitä, mitä tietoja käyttölupahakemuksessa pitää olla. (Katso lomakkeet tällä sivulla.)
  3. Jos hyväksyt käyttöehdot, täytä käyttölupahakemus ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen: yhteentoimivuus[at]fi
  4. DVV antaa käyttöoikeudet käyttölupahakemuksessa nimetylle pääkäyttäjälle.
  5. Pääkäyttäjä antaa käyttöoikeudet muille käyttäjille (tietomallintajat, koodistotyöntekijät, sanastotyöntekijät tai jäsen).
  6. Tietomallintajat, koodistotyöntekijät ja sanastotyöntekijät tuovat organisaatiosi tietosisällöt alustalle.
  7. Suunnittele, miten aineistojasi ylläpidetään alustalla ja ketkä siihen osallistuvat.